ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជ❀ា ប្រចាំប្រទេសថៃ អមដោយលោក ▨ឃុន សុវណ្ណារិទ្ធ លេខាធិការទី១ បានទទួលជួប ឯកឧត្តម Alex Geiger ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណៈរដ្ឋឈីលី ប្រចាំកម្ពុជា ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក

ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ អមដោយលោកស្រី ជៀង សុខាលី លេខាធិការទី១ បានទទួលជួប ឯកឧត្តម Darkey Ephraim Af🎶rica ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសា༒ធារណៈរដ្ឋអាហ្រ្វិកខាងត្បូងប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក

ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ អមដោយមន្ត្រីការទូត២រូប បានទទួលជួបតំណាងមន្ទីរពេទ្យ ផាយ៉ាថៃ ស៊្រីរ៉ាឆា (Phyathai Sriracha Hospital) ដឹកនាំដោយលោក វេជ្ជបណ្ឌិត Manoch Phan🌳tongwiriyakul